Action / Manhua / Adventure / Truyện Màu / Fantasy

Tiểu Đệ Của Ta Là Yêu Vương

Đang cập nhật Đang cập nhật 2651 Đang tiến hành
êu vương ngốc nghếch thành công trộm tới nhân giới, bởi vì chạy tới gần quá, trực tiếp bị đánh về nguyên hình và mất ký ức; sau khi ký kết hiệp ước chủ phó với nam chủ, bắt đầu hành trình dài dằng dặc để tìm về ký ức và trở thành thánh…
Đọc truyện
favorite