Manhua / Xuyên Không / Truyện Màu / Fantasy / Chuyển sinh

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Đang cập nhật Đang cập nhật 1514 Đang tiến hành
Sinh viên năm 4 trần thạc, hiện đang là thực tập cho một công ty video tiktok, ngoài ý muốn tài khoản video ngắn của hắn trói buộc vào hệ thống tây du ký. Có thể tùy ý xuyên qua thế giới tây du và hiện đại
Đọc truyện
favorite