Action / Horror / Supernatural / Sci-fi / Seinen

Kimi Shi Ni Tamou Koto Nakare

Đang cập nhật Đang cập nhật 830 Đang tiến hành

Trong tương lai sức mạnh siêu nhiên không còn là trí tưởng tượng mà đã thành khoa học. trường "năng lực đặt biệt tư nhân" đã được thành lập để đưa học sinh vào quân đội. bọn họ bị cuốn vào cuộc chiến mà không thề biết rõ về ý nghĩa thật sự.

Đọc truyện
favorite

Danh sách chương