Action / Xuyên Không / Truyện Màu / Comedy / Manhwa

Kiếm Dữ Sơn Hà

Đang cập nhật Đang cập nhật 3155 Đang tiến hành
Nhân vật chính xuyên không, được giao nhiệm vụ cứu quốc. Nhưng NPC không cho nhiệm vụ, không có gói quà tân thủ, không có trang bị thần thoại... Hệ thống, ngươi nói xem ta cứu quốc bằng cái rắm gì đây???
Đọc truyện
favorite

Danh sách chương