Từ khóa: nhân vật phản diện biến thành sủng vật truyện xuyên không