Từ khóa: bệnh kiều phu quân ngạnh thượng cung cổ đại