Boy Love / Shounen ai / Slice Of Life / Soft Yaoi / Yaoi

Khi Thầy Giáo Gặp Thầy Giáo

Đang cập nhật Lichee 1600 Đang tiến hành
Ooji-sensei vào ngày lễ nhập học đầu tiên trong sự nghiệp giáo viên của mình đã gặp lại thầy cố vấn, người đã giúp Ooji vượt qua quá khứ, và cũng là người từ chối cậu...Còn gọi là "Trở thành đồng nghiệp với người đã từ chối tui, phải làm sao đây?"
Đọc truyện
favorite